Światowy Dzień Terenów Podmokłych w PN Ujście Warty

Image Począwszy od 2001 r., każdego roku w Parku Narodowym „Ujście Warty” obchodzony jest „Światowy Dzień Terenów Podmokłych”. Święto to przypada 2 lutego - tego dnia w roku 1971, w irańskim kurorcie Ramsar została przyjęta Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodnych i błotnych. Powstała też wówczas Lista Ramsar, czyli spis obszarów podmokłych o znaczeniu międzynarodowym. Dziś, w 157 państwach, jest takich obszarów 1708. Zaledwie 13 z nich znajduje się w Polsce! Mamy wiec niebywałe szczęście, że tuż obok naszych domów znajduje się jeden z tych obszarów – Park Narodowy „Ujście Warty”.

Każdego roku podczas obchodów Światowego Dnia Terenów Podmokłych próbujemy ukazać mokradła w różnych aspektach. Tegoroczna myśl przewodnia brzmi: „Nasze dobro zależy od terenów podmokłych”, która dotyczy m.in. takich funkcji mokradeł jak: przeciwpowodziowa, oczyszczająca czy też lecznicza.

Zagadnienia te ukazują nam złożoność tematyki dotyczącej ekosystemów terenów podmokłych, a co za tym idzie problemów ich ochrony i racjonalnego użytkowania. Czy kiedykolwiek zastanawiamy się skąd bierze się czysta woda i jakie są jej zasoby, jakie są skutki niekontrolowanego wypalania i pozyskiwania torfu, czy też dramatycznego osuszania mokradeł?

Wbrew pozorom wiele nieprzemyślanych działań prowadzących do niszczenia lub zbytniego pozyskiwania dóbr z terenów podmokłych wpływa zarówno na ludność lokalną (brak pożywienia, susze, brak wody pitnej itp.), jak i na cały Świat (efekt cieplarniany jako skutek wypalania torfowisk). Czy można znaleźć kompromis pomiędzy użytkowaniem terenów podmokłych, a ich skuteczną ochroną? Z powodu stałego przyrostu ludności na Świecie problem ten wymaga jak najszybszego rozwiązania.

Podobnie jak w poprzednich latach, Park Narodowy „Ujście Warty” zaprasza do wspólnego świętowania.

Niedziela, 3 lutego w siedzibie Parku w Chyrzynie, będzie dniem otwartym. Zapraszamy już od godz. 11 00. W programie między innymi:

• Wykład otwarty pt.: „Przyroda doliny Warty - ptaki jako wskaźnik jej wartości” - prof. dr hab. Aleksander Winicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
• Pokaz zbioru filatelistycznego Mariana Jasickiego pt. „Władcy przestworzy - ptaki drapieżne dzienne”. Autor opowie krótko o swojej przygodzie ze znaczkami przedstawiającymi ptaki szponiaste, oraz dokona otwarcia wystawy, na której przedstawione będą kolorowe kopie kart wystawowych, gdzie autor zgromadził niemal 1000 znaczków przedstawiających ptaki szponiaste. Zbiór prezentowany był na dwóch wystawach krajowych, gdzie uzyskał wysokie oceny.
• Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Pocztówka z mokradeł”. Każdego roku z okazji Światowego Dnia Terenów Podmokłych ogłaszamy różnorakie konkursy. Tegoroczny skierowany był do uczniów szkół podstawowych z okolic Parku. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie pocztówki reklamującej nadwarciańskie rozlewiska.
• Wystawa prac plastycznych „Pocztówka z mokradeł”.
• Wycieczka z przewodnikiem na ścieżkę przyrodniczą „Ptasim Szlakiem”. Ponieważ tegoroczna zima nie należy do mroźnych, na płytkich rozlewiskach oraz rozległych łąkach Parku Narodowego „Ujście Warty” możemy oglądać wiele gatunków ptaków. Zapraszamy do wspólnych obserwacji! Zapewniamy dojazd do ścieżki, lornetki, oraz fachową opiekę pracownika Parku.
• Dzień otwarty. Podczas tego dnia każdy będzie mógł bezpłatnie wejść na wieżę obserwacyjną w Chyrzynie, czy zakupić wszelkie wydawnictwa Parku.


Serdecznie zapraszamy!

Ewa Baraniewicz
Magda Mądrawska
PN „Ujście Warty”