Nabór wniosków !!!

Stowarzyszenie Gmin Polskich  Euroregionu „Pro Europa Viadrina" ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym realizowanych we współpracy z partnerem niemieckim zgodnie z:

Osią Priorytetową IV. – Integracja mieszkańców i współpraca administracji Celem szczegółowym 6 – Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.

Nabór projektów trwa w terminie od 22.03.2019 r. do 19.04.2019 r. i dotyczy projektów, których realizacja rozpoczyna się od 01.04.2019 r. oraz kończy się nie później niż 29.02.2020 r.

W związku z ograniczoną ilością dostępnych środków wprowadza się następujące ograniczenie:
suma dofinansowania EFRR w ramach wszystkich wniosków złożonych przez jednego beneficjenta nie może przekroczyć 10 000,00 EUR.

link do konkursu poniżej: http://www.euroregion-viadrina.pl/otwarcie-iv-naboru-do-funduszu-malych-projektow-interreg-va.html