Szkolenie Interreg Va - 12.04.2019

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zaprasza na  szkolenie informacyjne pod nazwą „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia-Polska 2014 – 2020“ oraz w zakresie  Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Szkolenie  odbędzie  się 12.04.2019 r. w Kostrzynie nad Odrą, KCK „Kręgielnia” ul. Fabryczna 5

Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje dotyczące procedury składania i zatwierdzania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów  w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”, kwestie związane z działaniami i wydatkami kwalifikowalnymi w projektach. Ponadto zostaną przekazane informacje w zakresie finansowania spotkań młodzieży w ramach PNWM.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza online, który znajduje się na stronie: http://www.euroregion-viadrina.pl/szkolenia-z-zasad-realizacji-projektow-za-posrednictwem-fmp-oraz-w-zakresie-pnwm.html