Wkrótce ruszą opryski przeciwko meszkom i komarom

Jak każdego roku o tej porze, przeprowadzone zostaną opryski, których celem jest ograniczenie ilości meszek i komarów, a tym samym zmniejszenie uciążliwości, jakie stwarzają one mieszkańcom. Opryski przeprowadzone zostaną w dniach 23-24 kwietnia br., pod warunkiem, że warunki atmosferyczne będą sprzyjające do ich przeprowadzenia oprysków. W związku z tym, termin może ulec zmianie.

Mając na uwadze ochronę pszczół oraz prognozę pogody prace będą wykonywane w godzinach od 18.00 do 4.00. Użyte preparaty posiadają pozwolenia do ich stosowania wydane przez  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Tereny objęte opryskami :

1

Teren przy ul.Osiedlowej 2 tzw. Szachownica

2

Teren pomiędzy ul.Żeglarską a rzeką Wartą

3

Teren przy stawiku (Amfiteatr)

4

Park Miejski

5

Plac zabaw na Os.Warniki (dz.101)

6

Park przy ul.Fabrycznej (2 strony)

7

Os.Leśne:

- boisko za garażami

- lasek wzdłuż drogi ul.Sportowa

8

Teren Targowiska Przygranicznego

9

Cmentarz Komunalny

10

Plac zabaw przy ul.Reja

11

Teren na Os.Szumiłowo (boisko oraz cmentarz)

12

Teren przy dworcu PKP oraz skarpa przy ul.Dworcowej

13

Wzdłuż rzeki Warty:

- za stadionem-

- przy ul.Mostowej

- wjazd do  klubu „Delfin”

- skarpa przy Al.Kasztanowej

Jednocześnie informujemy, że przewidujemy przeprowadzić II etap odkomarzania w terminie późniejszym, który obejmuje następujące tereny:

1

Teren pomiędzy ul.Żeglarską a rzeką Wartą

2

Teren przy stawiku (Amfiteatr)

3

Park Miejski

4

Lasek przy placu zabaw na Os.Warniki (dz.100)

5

Park przy ul.Fabrycznej (2 strony)

6

Teren na Os.Szumiłowo (boisko )

7

Wzdłuż rzeki Warty:

- za stadionem-

- przy ul.Mostowej

- wjazd do  klubu „Delfin”

- ul.Na Skarpie

8

Lasek za działkami ROD HUZAR

9

Wzdłuż ul.Kopernika (od Pl.Woj.Polskiego do ul.Gorzowskiej)

10

Park DMR

11

Park Lwa

12

Plac zabaw przy ul.Wyszyńskiego

Nadmieniamy że, każdy z nas może mieć wpływ na liczbę meszek i komarów Aby nie dopuszczać do zwiększenia ich populacji warto przestrzegać kilku ważnych zasad:

a. należy usuwać z ogródków przedmioty (pojemniki, puszki, opony) mogące przypadkowo gromadzić wodę, np. deszczową, stanowiąc tym samym dogodne miejsca do wylęgu komarów
b. warto przykrywać pojemniki celowo gromadzące wodę np. beczki, co ma na celu ograniczenie dostępu do powierzchni wody, gdzie samice owadów składają jaja)
c. w przypadku przydomowych oczek wodnych należy pamiętać o regularnej wymianie wody, umożliwieniu przepływu wody lub wprowadzanie do nich komarożernych gatunków ryb, np. karaś, jaź, wzdręga, słonecznica
d. należy regularnie oczyszczać baseny i wprowadzać do nich wodę chlorowaną.