DOPISZ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW LUB POBIERZ ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

W wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, niepozbawiona praw wyborczych. Głosować można w gminie, w której jest się zameldowanym i ujętym w spisie wyborców. UWAGA - Europosłów można wybierać także poza miejscem zameldowania. Wystarczy dopisać się do spisu wyborców w wybranej gminie ( np. jesteś w sanatorium i w dniu wyborów chciałbyś zagłosować w tej miejscowości – udaj się do właściwego urzędu gminy i jednorazowo dopisz się do spisu wyborców w tej miejscowości). Zainteresowani mają na to czas do 21 maja. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja mogą wziąć udział także osoby, które w dniu wyborów opuszczą miejsce pobytu. Wystarczy wcześniej pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki niemu można głosować w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie można uzyskać w urzędzie gminy do 24 maja.

Każdy może sprawdzić, czy jest ujęty w spisie wyborców danej gminy.  Dla miasta Kostrzyn nad Odrą spis wyborców został sporządzony i od dnia 6 maja każdy wyborca zameldowany w naszym mieście może sprawdzić poprawność ujęcia w spisie.

We wszystkich wypadkach należy złożyć wniosek  na piśmie - musi on zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą) i musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania w Kostrzynie nad Odrą. Wniosek możesz również złożyć przez internet.Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta  ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ewidencja ludności (parter), w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.