Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj.Dz.U. z 2019 r. poz.684 ze zmianami), zawiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis jest udostępniony do wglądu od dnia 6 maja 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul.Granicznej 2 w Kostrzynie nad Odrą w pokoju nr 1 (Ewidencja Ludności - parter) w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.