Ekoludki uczą się jak udzielać pierwszej pomocy!

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Czy będziemy wtedy potrafili się zachować i udzielić pierwszej pomocy?! Tego nie wiemy, ale dzięki kursom pierwszej pomocy, pogadankom oraz spotkaniom z ratownikami medycznymi zwiększamy szanse swoje i innych na przeżycie. Ekoludki po raz pierwszy miały szansę uczestniczyć w spotkaniu z ratownikami medycznymi, podczas którego to dzieci uczyły się jak udzielać pierwszej pomocy.

Ratownicy świetnie przygotowali się na spotkanie. Na początku przedstawili dzieciom krótką prezentację multimedialną, tłumacząc najważniejsze sprawy związane z pierwszą pomocą. Kolejnym punktem spotkania był pokaz przez ratowników z użyciem fantomów. Po zgłębieniu wiedzy teoretycznej, przyszedł czas na praktykę. Dzieci z pomocą Pana Łukasza Kołodziejskiego - ratownika medycznego oraz Pana Bartka Chwastowskiego - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kostrzynie, wykonywały czynności zgodnie z instrukcją oraz uczyły się jak udzielić pierwszej pomocy. Dzięki zaangażowaniu ratowników dzieci posiadły niezwykle ważną i przydatną wiedzę. Dziękujemy za poświęcony czas, chęci i zaangażowanie!