O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Kostrzyna nad Odrą z dnia 16.05.2019 roku

W związku z odstąpieniem od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2019-2034” pulikujemy treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz odstąpienie Regionalnej Durekcji Ochrony Środowiska w Gorzoiwie Wlkp.