wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 22 maja 2019 r.

wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 22 maja 2019 r.22 maja br. (środa) od godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

W dalszej części artykułu porządek posiedzenia

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) określenia zasad realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą” (druk nr 1),
b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych w Kostrzynie nad Odrą na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 2),
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 3),
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 4),
e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 rok (druk nr 5).

2. Sprawy różne.

Załączniki
Pobierz plik (druk_1.pdf)druk_1.pdf[określenia zasad realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą”]2783 kB
Pobierz plik (druk_2.pdf)druk_2.pdf[wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych w Kostrzynie nad Odrą ...]1134 kB
Pobierz plik (druk_3.pdf)druk_3.pdf[wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą]994 kB
Pobierz plik (druk_4.pdf)druk_4.pdf[wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą]969 kB
Pobierz plik (druk_5.pdf)druk_5.pdf[w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 rok]3881 kB