Święto Szkoły Podstawowej nr 3

Dnia 7 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej po raz kolejny odbyło się Święto Szkoły pod znakiem Unii Europejskiej. Na początku uroczystości wprowadzone zostały oprócz pocztu sztandarowego szkoły również poczty flagowe państw Unii Europejskiej. Następnie Pani Dyrektor Grażyna Kłysz przywitała całą społeczność szkolną a także zaproszonych gości.

Swoją obecności zaszczycili nas: Pan Marek Tatarewicz – przewodniczący Rady Miasta, Pani Helena Rudaniecka i Pan Mariusz Staniszewski radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Urzędu Miejskiego Panie Magdalena Przybyłowska i Wanda Żółtek a także dyrektorzy z zaprzyjaźnionych kostrzyńskich szkół, przedszkoli oraz przedstawiciele innych instytucji. Na początku głos zabrała Pani Dyrektor, która przypomniała, że Szkoła Podstawowa nr 3 (wcześniej Gimnazjum nr 2) nosi imię Integracji Europejskiej od początku swojego istnienia czyli od 2001 roku. A Polska stała się członkiem Unii Europejskiej dopiero w 2004 roku. Po części oficjalnej rozpoczęło się radosne świętowanie. Na scenie w piękne słoneczne przedpołudnie, zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły zaczynając od najmłodszych z klas I i II, a kończąc na najstarszych gimnazjalistach. Wystąpił także zaprzyjaźniony z naszą szkołą taneczny zespół Quest, działający pod kierownictwem Pani Eweliny Kostowieckiej. Podczas radosnego świętowania można było również spróbować potraw, które są specjalnością poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak zwykle wszyscy świetnie się bawili, wspólnie integrując się ze sobą i przypominając sobie, że już od 15 lat jesteśmy jako Polska członkiem tej niezwykłej wspólnoty jaką jest Unia Europejska.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)