WOJEWÓDZKA INFOLINIA W SPRAWIE PROGRAMU „RODZINA 500+”

6247f04d4f60dc90ee1848af1ed65b6b77b47bWOJEWÓDZKA INFOLINIA W SPRAWIE PROGRAMU „RODZINA 500+” DOSTĘPNA RÓWNIEŻ DLA MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA

Do burmistrza dr Andrzeja Kunta wpłynęło pismo, którego treść prezentujemy poniżej.

mprips