serwis miasta Kostrzyn nad Odrą     

   

   

O Stowarzyszeniu

Cel

Statut

Władze

Regulaminy

Projekty

Osiągnięcia

   
 

Powstanie 6.02.2004 roku    

  K R S  0000193510
  NIP  5992864053
 

REGON  211292350

 

   

66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Orła Białego 22; Telefon: (095) 752 3201

  E-mail:
   

 

   

 

Biuro czynne:   Poniedziałki w godzinach od 14 do 18 ul. Orła Białego 22
 

 

   
 

Agencja Usług Intranetowych "VISUS"

   
 

E-mail:

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działalność zapewniająca  rozwój Kostrzyna nad Odrą,  polegająca na wspieraniu władz samorządowych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych w realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do aktywizacji życia społeczno-gospodarczego miasta.

Obejrzyj prezentację Stowarzyszenia (PDF - 960 KB)

Stowarzyszenie stawia sobie również za cel :

Inspirowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju współpracy trans-granicznej i integracji z Unią Europejską przy jednoczesnej dbałości o podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz zachowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
    

Organizowanie wszelkich działań naukowych i edukacyjnych ukierunkowanych na twórczy rozwój człowieka w ciągu całego jego życia w kontekście działań indywidualnych i społecznych w tym także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
   

Wspieranie podnoszenia kwalifikacji i osiągania kolejnych awansów zawodowych.
   

Działanie na rzecz rozwoju demokracji i postaw obywatelskich, upowszechniania i ochrony praw dzieci i kobiet.
   

Edukację społeczności kostrzyńskiej w obszarze wiedzy o ludziach niepełnosprawnych i sposobach udzielania im pomocy na zasadach wolontariatu.
   

Przeciwdziałanie powiększaniu się bezrobocia oraz likwidację obszarów ubóstwa.
   

Dbałość o dobra kultury i sztuki, ochronę obiektów zabytkowych w tym otoczenie szczególną opieką Starego Kostrzyna.
   

Promowanie walorów turystycznych miasta i jego okolic, popularyzację miejsc o znaczeniu historycznym i przyrodniczym.
   
Działanie na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości przy jednoczesnym utrwalaniu świadomości ekologicznej, chronieniu zwierząt  i dziedzictwa przyrodniczego.
   

   

Wydarzenia

Ogłoszenia

Galeria

Linki

Dokumenty
   

 

My piszemy

Piszą o nas
   

   

Honorowi

Wspierający
   

   

Dziękujemy

Nam dziękują
   
 
Fort Gorgast
   
 
 Verein für die Geschichte Küstrins e.V.
 
 

Najlepiej oglądać tę strony przy rozdzielczości 1024 na768 pikseli.

Wszelkie prawa zastrzeżone