KOLEJNY SUKCES!

Doskonała współpraca z Wojewodą Lubuskim przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców. Tym razem z wielką przyjemnością  informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej został pozytywnie oceniony i Wojewoda Lubuski przyznał nam kwotę o którą wnioskowaliśmy tj. 26.120 zł. Urząd Miasta przekaże pieniądze do kostrzyńskich szkół podstawowych, które dzięki tym środkom doposażą  gabinety pielęgniarek szkolnych.

W naszym mieście wszystkie dzieci w czterech szkołach podstawowych są objęte opieką pielęgniarską. Otrzymane dofinansowanie poprawi jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej naszych dzieci w szkołach.