POMOC ŚWIĄTECZNA - OPS

W związku ze zbliżającym się okresem Świąt Bożego Narodzenia, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, w trosce o osoby i rodziny potrzebujące pomocy podejmuje następujące działania:

- Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym zostanie przyznana pomoc finansowa, w tym celowa na zakup żywności oraz pomoc w naturze w postaci produktów żywnościowych.

 

 - Wypłata zasiłków w kasie nastąpi przed okresem świątecznym, tj.:

· 19.12.2017 r. - zasiłki z pomocy społecznej

· 19.12.2017 r .- świadczenia rodzinne i alimentacyjne

· 20.12.2017 r. - świadczenie wychowawcze 500+

- Środowiskowy Dom Samopomocy w dniu 21 grudnia 2017 r. organizuje spotkanie Wigilijne dla osób niepełnosprawnych

- Przez 7 dni w tygodniu, również w okresie Świąt Bożego Narodzenia funkcjonować będzie Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, w godzinach od 18.00 do 08.00 dnia następnego.