DZIEŃ OBRONY CYWILNEJ

1-go marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej. Święto zostało ustanowione przez zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej w 1990 r.

Małgorzata Domagała, Starosta Gorzowski, powitała przedstawicieli gmin, służb powiatowych, inspekcji i straży. Następnie przypomniała zgromadzonym o istocie obrony cywilnej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom. Podziękowała wszystkim zgormadzonym za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, i budowanie sprawnego systemu przygotowując ludność cywilną na wypadek zagrożeń czasu wojny i klęsk żywiołowych.

Dorota Śliwińska, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oceniła działalność powiatu w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2017 roku.

W imieniu Wojewody Lubuskiego głos zabrał Krzysztof Kołcz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podziękował za bardzo dobrą realizację zadań w minionym roku i wyraził oczekiwanie na dalszą dobrą współpracę i rzetelne wypełnianie obowiązków.

W podziękowaniu za wzorową realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2017 roku wiceburmistrz Zbigniew Biedulski odebrał w imieniu burmistrza Andrzeja Kunta okolicznościową statuetkę oraz flagę narodową.

Spotkanie zakończył występ wokalny Karoliny Kulczyńskiej, druhny z OSP Bogdaniec, która zaśpiewała dwa utwory - pieśń patriotyczną „Rozkwitały pąki białych róż” oraz piosenkę „Życia mała garść” z repertuaru Piotra Cugowskiego.

Gallery (No Title) Gallery (No Title)