WŁadze Stowarzyszenia

 

 

Celem    Stowarzyszenia jest:

 

1. Prowadzenie działalności humanitarnej i socjalnej, a w szczególności w zakresie pomocy  społecznej i  działalności charytatywnej  na rzecz osób ubogich, rodzin ubogich, osób niepełnosprawnych, innym osób potrzebującym wsparcia.

2. Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków życia oraz do rozwoju społecznego i gospodarczego, a w szczególności poprzez rozwój infrastruktury, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz rozwój oświaty, kultury, rehabilitacji, sportu, rewalidacji w celu integracji osób potrzebujących pomocy i osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi.

3.Organizowanie działalności promocyjno-propagandowej, szkoleniowej, doradczo-konsultacyjnej.

 

Do strony głównej