WŁadze Stowarzyszenia

 

 

Lista honorowych  i wspierających członków

 

Członkami honorowymi są osoby, która wniosły wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosły zasługi dla Stowarzyszenia.

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Ogólne Zebranie Członków, na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członkami honorowymi ustanowiono:

 

Jolanta Naduk

 

Danuta Przybyłowska

Do strony głównej