WŁadze Stowarzyszenia

 

 

 Stowarzyszenie dziękuje:

 

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem jestem” dziękuje  za udzielone wsparcie. Dzięki Państwa pomocy możemy realizować nasze zamierzenia organizacyjno-programowe.

W szczególności dziękujemy dla:


Za wparcie finansowe  i rzeczowe
zamierzeń organizacyjno-programowych Kostrzyńskiego Stowarzyszenia "Człowiekiem jestem".  

 

 

Podravka Polska Sp. z.o.o.

Udzielenie nam wsparcia rzeczowego.

 

Agencja Usług Intranetowych "Visus"

Utworzenie strony internetowej dla Kostrzyńskiego Stowarzyszenia "Człowiekiem Jestem", utworzenie logo Stowarzyszenia i szablonu firmowego.

 

 

Salon Odnowy Biologicznej "RAJ"

Wsparcie finansowe oraz udostępnienie środka transportu.

 

 

 Sieć Intermarche

 Spółka z.o.o. "Fuksja" w Kostrzyn

Wsparcie rzeczowe naszej działalności .

 

 

PRYWATNYM DARCZYŃCOM 

(chcących zachować anonimowość)

 dziękujemy za wsparcie naszej działalność przez ofiarowanie owoców, napoi oraz transportu.

 

 

Hotel "Bastion"

za pomoc finansową.

 


Usługi Turystyczno-Przewozowe 
- Pan Marcin Paszkiewicz

-za transport


Hurtownia Owoców i Warzyw 
- Krzysztof Drewniak 

za owoce

Centrum Usług Medycznych DIALIZA SP.Z.O.O. w Kostrzynie 

za transport


Uczennicom Zespołu Szkół Zawodowych w Kostrzynie: Pani Ani Sabik, Agnieszce Noga, Madzi Stangret, Oli Klann oraz Marcie Wojciechowskiej 

za dużą pomoc w Organizacji I Pikniku Stowarzyszenia

PAB " W PIWNICY" 

za wędliny

Panu Andrzejowi Polkowskiemu 

za pyszną grochówkę i udostępnienie Domku Myśliwskiego "Rapaczówka"

 

Do strony głównej