WŁadze Stowarzyszenia

 

 

Pomogliśmy od marca 2004 roku

 

Marzec 2004

Pomogliśmy w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności trzem osobom. Umożliwi to im uzyskanie pomocy z PEFRON  i uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

Kwiecień 2004

Pomogliśmy jednej osobie w uzyskaniu możliwości wyjazdu na 14 dniowy turnus rehabilitacyjny i w uzyskaniu legitymacji niepełnosprawnego uprawniającego do darmowych przejazdów wraz z opiekunem środkami transportowymi.

Wrzesień 2004

Zamierzamy przekazać pomoc rzeczową dla 30 osób i pomóc w uzyskaniu komputera dla jednej osoby.

Styczeń 2005

Pomogliśmy w uzyskaniu komputera z PRFON dla dwóch osób.

Luty 2005

Pomogliśmy w uzyskaniu możliwości wyjazdu na 14 -dniowy turnus rehabilitacyjny jednej osobie.

 

Do strony głównej