WŁadze Stowarzyszenia

 

 

Zarząd

Imię i nazwisko Fotografia Funkcja Kontakt

JULITA   SZKUDLAREK

Przewodnicząca tel.:095 7521773
MIROSŁAW GUZIK Z-ca Przewodniczącego tel.: 0503165492

 

ZDZISŁAWA TERAŹNIEWSKA Skarbnik tel.: 0957523113

 

 KLANN  BOŻENKA Sekretarz tel.: 095752 2105
MOLSKA KRYSTYNA Członek Zarządu tel.: 0957521148
KAPUSTA ELŻBIETA Członek Zarządu tel.: 0957522442

                                

Komisja rewizyjna

Fotografia Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
ANDRZEJ MICHALSKI

Przewodniczący

tel.:

095 7523388

MAŁGORZATA DOBROWIECKA

Z-ca przewodniczącego

tel.:

095 7525109

SAWICKA MAŁGORZATA-ANNA

Sekretarz

tel.:

095 7524793